Escola Salvador Lluch

La teva escola, l´escola de tothom

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici de Centre Renovació Consell escolar-1

Renovació Consell escolar-1

Correu electrònic Imprimeix PDF

renovació parcial del consell escolar

aQUEST NOVEMBRE S'INICIA EL PROCÉS DE RENOVACIÓ D'UNA PART DEL NosTRE CONSELL ESCOLAR DE CENTRE. 

és molt important que tant pares i mares, com mestres i personal no docent del Centre s’impliquin en el procés d’elecció dels seus representants en l’òrgan de representació de la comunitat educativa.

Cal revisar el cens electoral per assegurar-nos poder votar.

 

 

El cens del sector pares i mares de l’alumnat estarà exposat suro del passadís dels despatxos de secretaria.

Si algú no es troba o troba algun error cal que ho comuniqui a la direcció per tal de fer la revisió pertinent.

Data

Calendari Procés electoral

5/11

 

-Convocatòria d’eleccions

-Publicació dels censos electorals provisionals

-Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures

6/11

 

-Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral

-Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació del seu representant

9/11

-Sorteig per designar els vocals de les meses electorals

-Fi del termini de presentació de reclamacions del cens

14/11

-Constitució de les meses electorals

-Publicació dels censos definitius

12/11 al

16/11

Presentació de candidatures

20/11

-Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors

22/11

-Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares.

26/11

Votació representants pares

27/11

Votació representants PAE

Votació representants docents

20/12

Constitució del consell escolar renovat

 

ÉS                   ÉS MOLT IMPORTANT LA VOSTRA PARTICIPACIÓ !!

Es renoven 2 pares o mares

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Cal presentar la sol·licitud de candidatura amb l’imprès oficial que podeu demanar a secretaria i retornar-lo amb les dades que se us demanen.

La direcció del centre hi donarà el vist-i-plau, sempre que es compleixin els requisits que estableix la normativa, i us lliurarà una còpia.