Escola Salvador Lluch

La teva escola, l´escola de tothom

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU

Correu electrònic Imprimeix PDF

LA NOSTRA ESCOLA (missió, visió i valors) (aquí)

 

OBJECTIUS GENERALS (aquí)

 

PROJECTES DE CENTRE

 • SHARING TO LEARN (parlem en anglès, en petit grup, amb alumnat de l'institut)
 • Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE)
 • PLA CATALÀ DE L'ESPORT (esports extraescolars amb un projecte del Consell comarcal
 • PROJECTE "JO JUGO" en el temps d'esbarjo
 • Participació de delegats i delegades de classe: mares i pares d'alumnes
 • MEDIACIÓ ESCOLAR (aprenem a gestionar els petits problemes entre iguals, recursos per la vida)
 • ESCOLA SOSTENIBLE (reciclem i reutilitztem)
 • Prèstec de BIBLIOTECA ESCOLAR a les hores del pati
 • Sortides pedagògiques a tots els nivells
 • ESCOLA FORMADORA DE NOUS DOCENTS (col·laboració amb la Universitat de Barcelona)
 • Col·laboració família-escola
 • Ús de la tecnologia com a eina d'aprenentatge, de p3 a 6è
 •  

 

   ACTIVITATS GENERALS  DE CENTRE

 

  • Programa d'adaptació dels alumnes de 3 anys
  • Llengua anglesa des de P-3 fins a 6è amb especialistes
  • Membres de la coordinadora 0-3 anys de la nostra zona
  • Tècnica d'educació intantil (TEI) de suport adicional a p3
  • Celebració de festes tradicionals
  • Jornades culturals amb un tema monogràfic: El cinema, Vivim la ciència, La mediterrània...
  • Participació en la Jornada Matemàtica municipal
  • Participació en l'English Day
  • Festival de Nadal al teatre
  • Sortides pedagògiques a tots els nivells
  • Colònies de convivència i natura (2n)
  • Colònies a la neu (4t)
  • Colònies en anglès (5è)
  • Viatge final de curs (6è)
  • Coordinació amb les llars d'infants i reunions de traspàs per rebre el nou alumnat
  • Coordinació primària-secundària i reunions de traspàs del nostre alumnat a l'ESO
  • Membres de la  coordinació de zona "0-6 anys"
  • Préstec de biblioteca escolar a les hores del pati
  • Ús de plataforma digital d'escola