Escola Salvador Lluch

La teva escola, l´escola de tothom

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU

Correu electrònic Imprimeix PDF

LA NOSTRA ESCOLA (missió, visió i valors) (aquí)

 

OBJECTIUS GENERALS (aquí)

 

PROJECTES DE CENTRE

 • SHARING TO LEARN (parlem en anglès, en petit grup, amb alumnat de l'institut)
 • Suport Intensiu per a la Escolarització Inclusiva (SIEI)
 • GEP (Generació Plurilingüe):  llengua anglesa en d'altres matèries (tallers, medi, projectes...)

 • PLA CATALÀ DE L'ESPORT (esports extraescolars amb  projecte del Consell Comarcal)
 • PROJECTE "JO JUGO" en el temps d'esbarjo
 • Participació de delegats i delegades de classe: mares i pares d'alumnes
 • MEDIACIÓ ESCOLAR: Cap a una nova ciutadania (treballem la gestió dels conflictes a partir de la prevenció)
 • ESCOLA SOSTENIBLE: reciclem i reutilitztem (XESC)
 • Prèstec de BIBLIOTECA ESCOLAR a les hores del pati
 • Sortides pedagògiques a tots els nivells, una mínima per nivell en anglès
 • ESCOLA FORMADORA DE NOUS DOCENTS (col·laboració amb la Universitat de Barcelona)
 • Col·laboració família-escola
 • Ús de la tecnologia com a eina d'aprenentatge, de p3 a 6è
 • Programa CUEME (creem una cooperativa a l'escola)

 • Programa JOVE AVANÇA (col·laborem amb la secundària per motivar l'alumnat)

 • PLA LECTOR de CENTRE (AIL-ILEC): Impuls de la lectura com a eix d'aprenentatge

 • Mètode Glifing (suport digital per a la lectoescriptura)

 

   ACTIVITATS GENERALS  DE CENTRE

 

  • Programa d'adaptació dels alumnes de 3 anys

 •      Llengua anglesa des de P-3 fins a 6è amb especialistes

  • Membres de la coordinadora 0-3 anys de la nostra zona

  • Tècnica d'educació intantil (TEI) de suport adicional a p3

  • Celebració de festes tradicionals

  • Jornades culturals amb un tema monogràfic: El cinema, Vivim la ciència, La mediterrània...

  • Participació en la Jornada Matemàtica municipal

  • Participació en l'English Day

  • Festival de Nadal al teatre

  • Treball cooperatiu

  • Treball per projectes

  • Sortides pedagògiques a tots els nivells (una mínima per nivell en anglès)

  • Colònies de convivència i natura, en anglès(2n)

  • Colònies a la neu (4t)

  • Colònies en anglès (5è)

  • Viatge final de curs (6è)

  • Coordinació amb les llars d'infants i reunions de traspàs per rebre el nou alumnat

  • Coordinació primària-secundària i reunions de traspàs del nostre alumnat a l'ESO

  • Membres de la  coordinació de zona "0-6 anys"

  • Préstec de biblioteca escolar a les hores del pati

  • Ús de plataforma digital d'escola